About us

Οι AKTES είναι μια αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μελέτης των Αρχαίων Ακτογραμμών που λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2019.

Αφορμή για την ίδρυσή της αποτέλεσαν οι πολύχρονες έρευνες των μελών της σχετικά με τις μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας και της επίδρασής τους στο παράκτιο ανθρωπογενές περιβάλλον. Η επιταχυνόμενη κατά τα τελευταία χρόνια άνοδος του μέσου επιπέδου της θάλασσας, παράλληλα με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας, αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στα επόμενα χρόνια.

Η μελέτη των μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας στην προϊστορική και ιστορική χρονοκλίμακα, η συστηματική έρευνα των παράκτιων γεωμορφών και τοπίων, η γεωαρχαιολογική μελέτη των ακτών και η κατανόηση των ακτογραμμών ως δυναμικών φυσικών και πολιτιστικών συστημάτων αποτελεί το επίκεντρο των ενδιαφερόντων μας. Η ανάπτυξη μιας  διεπιστημονικής μεθόδου προσέγγισης βασίζεται στη συνεργασία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όπως της γεωλογίας και παράκτιας γεωμορφολογίας, της αρχαιολογίας και ιστορίας, των εφαρμογών παράκτιας τοπογραφίας, γεωδαισίας και γεωφυσικής.

Οι ενάλιες και ανυψωμένες παράκτιες αρχαιότητες διάσπαρτες στην ελληνική επικράτεια, αποτελούν πολύτιμους δείκτες της μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης και του χρόνου που συντελέστηκε. Οι AKTES, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και το δημοσιευμένο αρχαιολογικό υλικό, ευαισθητοποιούνται στην καταγραφή και ερμηνεία της γεωαρχαιολογικής πληροφορίας ιχνηλατώντας το παράκτιο τοπίο στην ιστορική του διαδρομή.

Η καταβύθιση των ακτών του ελληνικού χώρου και εν γένει της ανατολικής Μεσογείου συνεπάγεται περιβαλλοντική αλλαγή στο παράκτιο τοπίο, θαλάσσια επίκλυση, υποχώρηση της ακτογραμμής και απώλεια γης, ενώ παράκτιες αρχαίες κατασκευές χάνονται κάτω από τη θάλασσα. Εάν το παρελθόν αποτελεί το κλειδί για το μέλλον, η σύνδεση των παρελθόντων με τα μελλοντικά επίπεδα της θάλασσας και η πρόβλεψη του μελλοντικού ρυθμού ανόδου της θαλάσσιας στάθμης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το σχεδιασμό των παράκτιων έργων υποδομής και τη λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

Τα επιστημονικά αυτά ζητήματα προβάλλουν οι AKTES, αναπτύσσοντας ερευνητικό και μελετητικό έργο, διοργανώνοντας διαλέξεις, συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, και συντονίζοντας εκδοτικές προσπάθειες. Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας ανοικτής διαδικτυακής πλατφόρμας που να περιλαμβάνει τους δείκτες της σχετικής μεταβολής του επιπέδου της θάλασσας στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, δημιουργώντας ένα πολύτιμο αρχείο γεωαρχαιολογικής πληροφορίας διαθέσιμη στο μελλοντικό ερευνητή.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Εταίροι

Ελένη Κολαΐτη PhD

H Ελένη Κολαΐτη έχει δίπλωμα Μηχανικού μεταλλείων του ΕΜΠ (1988) και διδακτορικό στη γεωαρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2019). Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση γεωτεχνικών, γεωλογικών και γεωαρχαιολογικών ερευνών και μελετών και πολλές επιστημονικές δημοσιεύσεις. Είναι εξωτερική συνεργάτης του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η διδακτορική της διατριβή έχει θέμα τις μεταβολές της ακτογραμμής με βάση αρχαιολογικούς και γεωμορφολογικούς δείκτες της μεταβολής του επιπέδου της θάλασσας.

Ο Βασίλειος Σταθόπουλος είναι ανώτατο διοικητικό στέλεχος ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με εκτενή εργασιακή εμπειρία σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς με έδρα το Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες και τη Χάγη. Είναι νομικός και διεθνολόγος, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2007) και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου (2015), με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Στρασβούργο) και τη Διεθνή Ασφάλεια (Τουλούζη). Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Ολλανδικά.

Βασίλειος Σταθόπουλος LLM

Συνεργάτες

Νίκος Μουρτζάς PhD

Ο Νίκος Μουρτζάς σπούδασε Γεωλογικές Επιστήμες (1984) με διδακτορική διατριβή από το ΕΜΠ (1990) σχετικά με τις Νεοτεκτονικές κινήσεις κατά το Τεταρτογενές στην Κρήτη. Εργάστηκε επί 35 χρόνια ως  Σύμβουλος Τεχνικός Γεωλόγος  έργων Πολιτικού Μηχανικού. Δίδαξε Τεχνική Γεωλογία Έργων Πολιτικού στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του ΥΠΠΟ, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Μουσειολογικής-Μουσειογραφικής Μελέτης του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και μέλος Επιτροπών Ανάδειξης Αρχαιολογικών χώρων. Στο πλαίσιο πολυάριθμων αρχαιολογικών και αρχαιογεωλογικών ερευνών, ασχολήθηκε με τη διερεύνηση των μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας κατά το Τεταρτογενές και την παλαιογεωγραφική αναπαράσταση παράκτιων αρχαιολογικών χώρων. Έχει δημοσιεύσει 45 επιστημονικά άρθρα παράκτιας γεωμορφολογίας και αρχαιογεωλογίας.

Ο Marco Anzidei γεννήθηκε στη Ρώμη (Ιταλία) το 1959. Έχει πτυχίο Γεωλογίας και διδακτορικό στη Φυσική των σύνθετων συστημάτων. Είναι κύριος ερευνητής στο Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV Ρώμης) και μέλος του ΔΣ του SpacEarth Technology (θυγατρική του INGV). Έχει δημοσιεύσει περί τα 160 άρθρα, κυρίως σχετικά με γεωδαισία εφαρμοζόμενη στη μελέτη των παραμορφώσεων του γήινου φλοιού, ολοκλήρωση τοπογραφικών δεδομένων με τεχνικές αεροφωτογράφισης, σάρωσης με λέιζερ, βαθυμετρίας μονής και πολλαπλής δέσμης, και τέλος σχετικά με μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας (ενόργανες, γεωλογικές, αρχαιολογικές). Διετέλεσε επικεφαλής της Διεύθυνσης “Δίκτυα Γεωδαισίας και GPS” του INGV και Σύμβουλος της AIQUA (Ιταλική Ένωση για την έρευνα του Τεταρτογενούς). Καθηγητής επί συμβάσει: Τεχνικών Γεωδαισίας και Χαρτογράφησης του Πανεπιστημίου της Calabria (Cosenza, Ιταλία) και Χωροπληροφορικής του Πανεπιστημίου της Tunis El Manar (Τυνησία). Προσκεκλημένος καθηγητής στην Ecole Normale Supérieure (Παρίσι). Έχει εργασθεί σε 19 επιστημονικά προγράμματα και πρόσφατα ήταν συντονιστής του προγράμματος SAVEMEDCOASTS χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG-ECHO). Του έχουν απονεμηθεί δύο βραβεία στην Επικοινωνία της Επιστήμης (2012: Pelagos Communication, 2011: Docscient Festival).

Marco Anzidei PhD, Κύριος Ερευνητής INGV (Ρώμη, Ιταλία)

Ιωάννης Μόσχος

Ο Ιωάννης Μόσχος είναι αρχαιολόγος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1990) και υποψήφιος διδάκτωρ στην Αιγαιακή Προϊστορία. Εργάζεται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ως επιμελητής του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, στο οποίο υπήρξε υπεύθυνος για την έκθεση της συλλογής του. Διεύθυνε και συμμετείχε σε διεθνείς αρχαιολογικές ανασκαφές παράκτιων και ορεινών οικισμών στην Ελλάδα. Οι μελέτες του σχετίζονται κυρίως με τις σχέσεις και επαφές των λαών της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου μέσω ναυτικών και χερσαίων διαδρομών.

Πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος (IAEG) και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.

Δίπλωμα μηχανικού μεταλλείων του ΕΜΠ (1966), μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Grenoble (1969). Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Grenoble (1987) και στην Ecole des Mines de Paris (2003). Βραβεία και μετάλλια: Jahns Distinguished Lecturer of AEG/GSA (USA), Hans Cloos medal (IAEG), Andre Dumont medal (Βέλγιο), Glossop medal of the GSL (Μεγάλη Βρετανία), παρουσίαση αναγνωρισμένων διαλέξεων σε όλο τον κόσμο. Dr Honoris Causa του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης. Knighted από τη Γαλλική Δημοκρατία (Palmes Académiques). Έρευνα σε πλήθος εφαρμογών της Γεωλογίας στην Τεχνική. Συγγραφέας πάνω από 350 άρθρων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Αρχισυντάκτης του διεθνούς περιοδικού  “Geotechnical and Geological Engineering”. Σύμβουλος ή εμπειρογνώμων σε μεγάλα τεχνικά έργα σε όλο τον κόσμο.

Παύλος Γ. Μαρίνος Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ.

Παρασκευάς Παναγιωτόπουλος

Ο Παρασκευάς Παναγιωτόπουλος είναι Φυσικός (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πατρών, 1976). Δάσκαλος Φυσικής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση επί σειρά ετών. Από τους πρώτους που δίδαξε πληροφορική στα σχολεία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη εξαναγκασμένων ταλαντώσεων και ειδικά στα νερά της θάλασσας.

Ο Παναγιώτης Παταργιάς είναι Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ. Έχει πολυετή εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή κτιρίων, ως ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός και από διάφορες θέσεις ευθύνης στην τεχνική Υπηρεσία του ΟΤΕ. Υπηρέτησε σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις ευθύνης όπως, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (2004-2009), Πρόεδρος της ΕΡΓ-ΟΣΕ (2009-2010), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (1993). Έχει συγγράψει 125 επιστημονικές εργασίες και 5 πανεπιστημιακά συγγράμματα. Το πανεπιστημιακό του αντικείμενο εστιάζεται στην Προστασία του Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με έμφαση σε ενεργειακά θέματα υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Παναγιώτης Αλ. Παταργιάς
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου