Νομική μορφή

Νομική μορφή

Η αστική Εταιρεία AKTES αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Europa / Funding & Tenders Portal) με αριθμό PIC 898030269 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό μητρώου 151151501000. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της Εταιρείας είναι 996892858 και υπάγεται στη ΔΟΥ Χολαργού.

Καταστατικό

Σύσταση

1η Τροποποίηση