Σύνδεσμοι

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change.

Link Title

Σύμβαση UNESCO 2001 για την Προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, «Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά χαρακτηρίζονται όλα τα ίχνη της ανθρώπινης ύπαρξης που έχουν πολιτιστικό, ιστορικό ή αρχαιολογικό χαρακτήρα, τα οποία έχουν παραμείνει εν μέρει ή εξολοκλήρου κάτω από το νερό, περιοδικά ή συνεχώς, για τουλάχιστον 100 χρόνια …», αρθρ. 1, παρ. 1(α)

Link Title