Σύνδεσμοι

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change.

Το Roman Attica Project (RAP) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που διεξάγεται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και συντονίζεται από την ερευνητική ομάδα Οικονομία και Κοινωνία στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή με τη συμμετοχή μελετητών από πολλούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σύμβαση UNESCO 2001 για την Προστασία της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, “Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά χαρακτηρίζονται όλα τα ίχνη της ανθρώπινης ύπαρξης που έχουν πολιτιστικό, ιστορικό ή αρχαιολογικό χαρακτήρα, τα οποία έχουν παραμείνει εν μέρει ή εξολοκλήρου κάτω από το νερό, περιοδικά ή συνεχώς, για τουλάχιστον 100 χρόνια …”, αρθρ. 1, παρ. 1(α)

IPCC, special report: Global warming of 1.5 °C

NOAA: 2022 Sea Level Rise Technical Report

NOAA: Sea Level Rise Viewer

Copernicus Climate Data Store: Vulnerability of UNESCO World Heritage Sites to projected sea level rise in the Mediterranean Sea

ECMWF & the Union for the Mediterranean: Risk to World Heritage Sites across the Mediterranean from rising sea levels