5η Επιστημονική συνάντηση Ιστορίας Περιβάλλοντος (7-8/11/2019)

Άλλοτε η θάλασσα: Θαλάσσια οικοτοπία στις ελληνικές περιοχές

5η Επιστημονική συνάντηση Ιστορίας Περιβάλλοντος, που διοργανώθηκε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – ΜΝΗΜΩΝ, στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Αθήνα, 7-8/11/2019.