Διάλεξη του Καθηγητή Kurt Lambeck

Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Γεωφυσικής Kurt Lambeck:

«Μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας στην Μεσόγειο από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα: γεωφυσικές αιτίες και επιπτώσεις».

Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης, 5 Μαΐου 2020, στις 19:00.
Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό.

Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ COVID-19, ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Στη διάλεξη θα αναλυθούν τα δεδομένα παρατηρήσεων για τις μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας κατά τα τελευταία λίγες χιλιάδες χρόνια στη Μεσόγειο, περιλαμβανομένων και των πρόσφατων ενόργανων μετρήσεων και γεωλογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων κατά το Ανώτερο Ολόκαινο. Τα στοιχεία αυτά, αν και αποκαλύπτουν τη χαρακτηριστική ανοδική τάση του θαλάσσιου επιπέδου στη Μεσόγειο (η οποία επιταχύνεται δραματικά λόγω της κλιματικής αλλαγής), η κατανομή τους είναι περιορισμένη χωρικά και χρονικά και ανεπαρκής για την κατασκευή μοντέλων με ικανότητα πρόβλεψης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνδυάζονται με ποσοτικά μοντέλα που περιλαμβάνουν τις κυρίαρχες λειτουργικές διαδικασίες της μεταβολής του θαλάσσιου επιπέδου στη χρονοκλίμακα των τελευταίων χιλιάδων χρόνων (τήξη πάγων, επιφόρτιση ωκεανών με φορτίο νερού, απόκριση γήινου φλοιού στην αποφόρτιση περιοχών που καλύπτονταν με πάγο). Συμπερασματικά, θα συζητηθούν τα δεδομένα παρατηρήσεων και τα έως σήμερα μοντέλα της μεταβολής του επιπέδου της θάλασσας που εξάγονται από αυτά, η εφαρμογή τους στο χώρο του Μεσογείου ώστε να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα γεωλογικά και αρχαιολογικά ερωτήματα, καθώς και κάποιες προτάσεις για περιοχές μελλοντικής έρευνας μεγάλου αρχαιολογικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος.