Ερευνητικό πρόγραμμα στις ακτές της Αττικής και Κορινθίας

Ερευνητικό πρόγραμμα μέτρησης της μικροδιάβρωσης βραχωδών ανθρακικών σχηματισμών στις ακτές της Αττικής και Κορινθίας, που διεξάγεται από το Τμήμα Μαθηματικών και Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου Τεργέστης Ιταλίας (UNITS) από το 2016, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Stefano Furlani.