Σεμινάριο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (18/6/2019)

Βυθισμένα Κλασσικά και Ρωμαϊκά κατάλοιπα στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου: σχετικές μεταβολές του επιπέδου της θάλασσας και υποχώρηση της ακτογραμμής

Σεμινάριο στον Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στις 18/6/2019 από το μέλος της AKTES, Δρ. Ελένη Κολαΐτη.