Ερευνητικό πρόγραμμα Άνδρου

Χρονολόγηση των σχετικών μεταβολών του επιπέδου της θάλασσας κατά μήκος των ακτών της Άνδρου, Κυκλάδες

Το ερευνητικό έργο Άνδρου ξεκίνησε το 2022, υλοποιείται από την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίων Ακτογραμμών – AKTES, χρηματοδοτείται από τον κ. Σπύρο Πολέμη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Κατά μήκος της ακτής της νήσου Άνδρου έχουν ήδη καταγραφεί και δημοσιευτεί (βλ. παλαιότερες δημοσιεύσεις παρακάτω) σημαντικοί δείκτες της σχετικής μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης, τόσο γεωμορφολογικοί (beachrocks, θαλάσσιες παλιρροϊκές εγκοπές, επιφάνειες θαλάσσιες διάβρωσης), όσο και αρχαιολογικοί (βυθισμένες παράκτιες δομές, λιμενικά έργα, τοίχοι, νεώρια). Το παρόν ερευνητικό έργο στοχεύει στη μελέτη των γεωμορφολογικών δεικτών και την απόλυτη χρονολόγηση του σχηματισμού τους, ώστε – σε συνδυασμό με την έμμεση χρονολόγηση που παρέχουν οι αρχαιολογικοί δείκτες – να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος συντέλεσης των μεταβολών της θαλάσσιας στάθμης με τελικό στόχο την ανασύσταση της εξέλιξης του παράκτιου περιβάλλοντος και της παλαιογεωγραφίας της ακτής της Άνδρου.

Ερευνητική ομάδα

Δρ Ελένη Κολαΐτη (AKTES), Δρ Νικόλαος Μουρτζάς (AKTES), Δρ Λυδία Παλαιοκρασσά-Κόπιτσα (Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ).

Ερευνητικές εργασίες

  • χωροπληροφορικές έρευνες
  • καταγραφή γεωμορφολογικών και αρχαιολογικών δεικτών της σχετικής μεταβολής του επιπέδου της θάλασσας – μετρήσεις βαθών
  • υποθαλάσσιες φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις – επεξεργασία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού
  • 2D σχεδιαστικές αναπαραστάσεις βυθού και παράκτιας ζώνης
  • ορυκτολογικές αναλύσεις γεωλογικού υλικού – απόλυτες χρονολογήσεις

Παλαιότερες ερευνητικές δημοσιεύσεις

Mourtzas, N., 2007. Ancient harbour installations on the coast of Palaeopolis, in Palaeopoli of Andros: twenty years of archaeological research Lydia Palaiokrassa-Kopitsa (Ed.), 104-108.

Mourtzas, N., 2018. Palaeogeographic reconstruction of the coast of ancient Andros, in Palaiopolis, Andros: thirty years of excavation research Lydia Palaiokrassa-Kopitsa (Ed.), Κaireιοs Library, Andros, 56-66.

Kolaiti, E., Mourtzas, N., 2020. New insights on the relative sea level changes during the Late Holocene along the coast of Paros Island and the northern Cyclades (Greece). Annals of Geophysics, 63 (6), OC669, https://doi.org/10.4401/ag-8504.