Σενάρια πρόβλεψης πλημμύρας έως το 2100 με πιλοτική εφαρμογή στη Μύκονο, τη Δήλο και την Άνδρο (Κυκλάδες)

Η ακτή της Δήλου σήμερα

Σενάρια πρόβλεψης πλημμύρας έως το 2100 με πιλοτική εφαρμογή στη Μύκονο, τη Δήλο και την Άνδρο (Κυκλάδες)

Σημεία Στήριξης: μικρές δωρεές – μεγάλες ιδέες, 6ος κύκλος

Το ερευνητικό πρόγραμμα εκπονείται από την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίων Ακτογραμμών – AKTES. Ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί την 31 Μαρτίου 2024. Η δράση υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ, το The Hellenic Initiative Canada, το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζει στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου. Η πλήρης λίστα των επιλεγμένων προς χρηματοδότηση οργανώσεων στο πλαίσιο του 6ου κύκλου του «Σημεία Στήριξης» ανά θεματική ενότητα, εδώ: https://tinyurl.com/2j2b66xj.

Σκοπός του προγράμματος της AKTES είναι να καταρτίσει πλημμυρικά σενάρια έως το 2100 λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, με πιλοτική εφαρμογή στα νησιά της Άνδρου, Μυκόνου και Δήλου (Κυκλάδες). Στο  πλαίσιο της δράσης, συλλέγονται ακριβή χωροπληροφορικά δεδομένα σε επιλεγμένες παράκτιες υψομετρικά χαμηλές περιοχές, εντατικά οικονομικά και τουριστικά εκμεταλλευόμενες. Συγκεκριμένα, οι πιλοτικές περιοχές που έχουν επιλεγεί είναι: το λιμάνι Γαυρίου και ο όρμος Νημποριού Χώρας στην Άνδρο, οι όρμοι Ορνού και Κόρφου στη Μύκονο και το θαλάσσιο μέτωπο της αρχαίας Δήλου. Η επεξεργασία των στοιχείων οδηγεί στην παραγωγή ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους. Πάνω σε αυτά θα γίνει η εφαρμογή της προβλεπόμενης ανόδου της στάθμης της θάλασσας για τα έτη 2050 και 2100, βάσει των διαφορετικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής των προβλεπόμενων κοινωνικοοικονομικών παγκόσμιων μεταβολών σε περιφερειακή κλίμακα (SSPs), όπως αναφέρονται στην 6η Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (AR6, IPCC). Παράλληλα, συνεκτιμάται ο τοπικός ρυθμός βύθισης του κεντρικού Αιγαίου, σύμφωνα με τις μετρήσεις των εγκατεστημένων σταθμών GPS. Έτσι, καταλήγουμε σε χάρτες παρουσίασης των ευάλωτων περιοχών και καθορίζουμε με ακρίβεια τις εκτάσεις που προβλέπεται να κατακλυσθούν από τη θάλασσα, μαζί με τις υποδομές που φιλοξενούν.  Οι προβλέψεις αυτές έχουν ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο και είναι καθοριστικές για το μελλοντικό σχεδιασμό παράκτιων έργων υποδομής και τη λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας. Η δράση θα ολοκληρωθεί με τη  διάχυση των αποτελεσμάτων στις τοπικές κοινωνίες Μυκόνου και Άνδρου μέσω των εκδηλώσεων που θα συνδιοργανώσει η AKTES με το Δήμο Άνδρου και τη ΔΕΚΠΠΑ Μυκόνου.

Στην εικόνα η ακτή της Δήλου σήμερα και οι προβλέψεις ανόδου της στάθμης της θάλασσας (έρευνα AKTES). Στην πρώτη εικόνα αριστερά απεικονίζονται με κίτρινο χρώμα οι περιοχές που έχουν ήδη βυθιστεί κάτω από τη θάλασσα και με πράσινο χρώμα οι ελώδεις περιοχές στην ξηρά που σήμερα πλημμυρίζουν μόνιμα ή περιοδικά λόγω της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης. Στη μεσαία εικόνα με μπλε χρώμα φαίνονται οι εκτάσεις που σταδιακά θα πλημμυρίσουν έως το 2050 και στην τελευταία εικόνα δεξιά με κόκκινο χρώμα οι εκτάσεις που σταδιακά θα καλυφθούν από τη θάλασσα έως το 2100. Tο χαρτογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα απεικόνιση προέρχεται από τo Web SIG de Délos της Γαλλικής Σχολής Αθηνών (EFA, https://www.efa.gr/web-sig-de-delos/, πρόσβαση 10.11.2023)